Skadedjurstekniker

Skadedjurstekniker

Skadedjurstekniker hjälper privatpersoner och företag att bekämpa skadedjur. Exempel på skadedjur eller ohyra kan vara getingar, myror, kackerlackor, råttor och vägglöss.

Skadedjurstekniker jobbar även med förebyggande arbete och gör inspektioner.
Skadedjurstekniker har ett rörligt jobb och ofta kör mycket bil. Arbetet utförs i olika miljöer hos industriföretag, fastighetsägare, kommuner och privatpersoner. Sanering är i många fall ett grupparbete. Ofta krävs minst två personer för att kunna använda utrustningen. Arbetet kan i vissa fall vara fysiskt krävande.

Utbildning

Vid all typ av saneringsarbete krävs teoretisk och praktisk utbildning.
Eftersom skadedjurstekniker kommer ofta i kontakt med farliga kemikalier, är det viktigt att vara välutbildad och alltid använda andningsskydd och annan skyddsutrustning. Utbildning i olika slags saneringsarbeten ges inom branschen och upplärling sker oftast på arbetsplatsen.

Nyttiga länkar
www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/spridningen-av-vaggloss-okar

 

1 liknande yrke(n)