Helikopterpilot

Helikopterpilot

Pilotens uppgift i Sjöfartsverkets helikopterverksamhet är att tillsammans med en pilotkollega, på säkraste sätt, flyga helikoptern för att möjliggöra en sjö eller flygräddningsinsats från luften. Pilottjänsten har två kategorier, Styrman och Kapten. Styrman har samma uppgifter som Kaptenen när man flyger. Kaptenen har dock alltid det formella ansvaret för den operativa verksamheten.

Utbildning

Sjöfartsverkets helikopterverksamhet rekryterar färdigutbildade piloter som efter anställning får en mycket gedigen fortsättningsutbildning som beroende på förutsättningar kan vara MCC, IFR, Typinflygning, Tekniska kurser, Operativ SAR utbildning etc.

Framtidsutsikter

Förhållandevis låg personalomsättning gör att efterfrågan på nya piloter är begränsad.

Se gärna /nedan/ en 10-minuters lång film om sex olika yrken, däribland presenteras yrket Helikopterpilot. Andra yrken som presenteras i samma film är:
möbelsnickare, bagare, sjuksköterska, brandman och polis.

3 liknande yrke(n)