Sjuksköterska inom äldrevård

Sjuksköterska inom äldrevård

En sjuksköterska inom äldrevård kan ansvara för hälso- och sjukvården i olika typer av särskilda boendeformer för äldre.

Som geriatriksjuksköterska kan man även arbeta på en geriatrisk vårdavdelning på sjukhus. Arbetet är en blandning av sociala kontakter, medicinsk behandling och administration. När en ny person flyttar in görs en vårdplan upp som sedan ska följas upp och revideras när det behövs. Vården planeras tillsammans med anhöriga, biståndsbedömare och med den i vårdpersonalen som blir kontaktperson.
Sjuksköterskan har också kontakter med till exempel läkare och sjuksköterskor om den boende kommer från sjukhus eller geriatrisk klinik, det vill säga en specialklinik för behandling av åldrandets sjukdomar. 

Se gärna en kort videofilm om Erik som arbetar som sjuksköterska>>

Utbildning

Utbildning till sjuksköterska ges genom det tre år långa sjuksköterskeprogrammet vid universitet/högskola. I utbildningen varvas teoretiska avsnitt med perioder av verksamhetsförlagd utbildning. Huvudämnet är omvårdnadsvetenskap eller vårdvetenskap. Efter godkänd examen utfärdar Socialstyrelsen legitimation.

Kontakta respektive universitet/högskola för mer information om var utbildningen finns och vilka antagningskrav som gäller.

Sjuksköterskeprogrammet ger utbildning för arbete inom allmän hälso- och sjukvård och kommunal vård och omsorg.