Sjuksköterska, medicin och kirurgi

Sjuksköterska, medicin och kirurgi

Som legitimerad sjuksköterska har man omvårdnadsansvaret för de patienter man arbetar med. Man kan bland annat arbeta på en vårdavdelning eller på en mottagning. Arbetar man på sjukhus, på en medicinsk eller kirurgisk vårdavdelning eller en allvårdsavdelning, följer man patienternas allmänna hälsotillstånd. Sjuksköterskan ser till att de får den personliga vård de behöver och ansvarar för att de förbereds inför olika behandlingar. Man ger injektioner, sätter dropp, doserar och delar ut mediciner och ger andra behandlingar som läkaren ordinerat.

Att främja hälsa och förebygga ohälsa är grunden i alla sjuksköterskors arbete. Omvårdnad är ett brett kunskapsområde som innebär allt från högteknologiska insatser på intensivvårdsavdelningar och läkemedelsbehandlingar till stödjande samtal med patienter. 

I detta yrke är det mycket viktigt att var empatisk, social och att ha ett brinnande intresse för att hjälpa människor.

Utbildning 

Utbildning till sjuksköterska ges genom ett tre år långt program på grundläggande nivå vid universitet/högskola. I utbildningen varvas teoretiska avsnitt med praktik. Efter godkänd examen utfärdar Socialstyrelsen legitimation.

Sjuksköterskeprogrammet ger behörighet för arbete inom allmän hälso- och sjukvård och kommunal vård och omsorg. För att bli röntgensjuksköterska behöver man gå det treåriga Röntgensjuksköterskeprogrammet, som är en specifik inriktning. För att kunna arbeta som specialistsjuksköterska krävs oftast en specialistutbildning.