Sjuksköterska inom psykiatri

Sjuksköterska inom psykiatri

Mycket av psykiatrisjuksköterskans arbete handlar om att hjälpa patienterna att hitta olika sätt att hantera sin livsituation med psykisk sjukdom. Det är viktigt att ha ett helhetsperspektiv och se både patient och närstående. Som psykiatrisjuksköterska kan man arbeta på exempelvis en vårdavdelning eller en öppenvårdsmottagning på en psykiatrisk klinik.

Utbildning

För att kunna arbeta som sjuksköterska inom psykiatri måste man ha grundutbildning från Sjuksköterskeprogrammet och få sjuksköterskeiegitimation från Socialstyrelsen. Sedan kan man vidareutbilda sig till Specialistsjuksköterska. Psykiatrisjuksköterska är en av möjliga specieliseringar för en specialistsjuksköterska.

2 liknande yrke(n)