Synrehabiliterare

Synrehabiliterare

Synrehabiliterare arbetar med personer som är blinda eller som har synnedsättning.

Målet är att skapa goda förutsättningar för de synskadade, bland annat ge dem möjlighet att vara så självständiga som möjligt i sitt dagliga liv, och på så sätt även höja deras livskvalitet.

För att kunna jobba som synrehabiliterare, behöver man både teoretisk och praktisk kunskap inom synområdet samt färdigheter för att leda, utveckla och stödja insatser för personer med olika grad av synnedsättning. I arbetsuppgifter ingår också att kunna prova ut olika synhjälpmedel och bedriva motiverande samtal med de synskadade.

Allra störst efterfrågan på synrehabiliterare kompetens har landets syncentraler. Men kompetensen efterfrågas också inom exempelvis Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och hos företag som skapar, utvecklar och säljer tekniska hjälpmedel för funktionshindrade. Har man förutom utbildning till Synrehabiliterare, även annan rehabiliterande yrkeskompetens eller en annan vårdutbildning "i bagaget", öppnas ytterligare arbetsmöjligheter på fler arbetsplatser inom olika branscher.

För mer information kan man gå in på Synskadades Riksförbunds hemsida: www.srf.nu

Utbildning

Utbildning till Synrehabiliterare kan finnas inom Yrkeshögskolan. För den som vill bli synrehabiliterare är tidigare erfarenhet av rehabilitering och/eller vård- och omsorgsarbete en stor merit. En möjlig väg att gå är att först utbilda sig till arbetsterapeut>>, sjuksköterska>> eller ögonsjuksköterska, fysioterapeut>> eller optiker>> och sedan profilera sig inom område "synrehabilitering".

Nyttiga länkar
www.funkaportalen.se/Tema/Ljud/Sa-funkar-Talande-Webb

5 liknande yrke(n)