Chefsjuksköterska

Chefsjuksköterska

Att arbeta som chefsjuksköterska kan innebära att att leda och utveckla verksamheten inom ditt område. Du leder dina medarbetare och har personal-, arbetsmiljö-, omvårdnads och budgetansvar.

Du kan vara ansvarig eller delaktig i olika förändringsarbeten som påverkar avdelningen. Som chefsjuksköterska har du ofta nära samarbete med sektionschef, sektionsledare och andra chefsjuksköterskor.