Psykiatrisjuksköterska

Psykiatrisjuksköterska

Mycket av psykiatrisjuksköterskans arbete handlar om att hjälpa patienterna upptäcka och utveckla sina egna resurser. Det är viktigt att ha ett helhetsperspektiv och se både patient och närstående.

Liksom inom övriga sjuksköterskeyrken är omvårdnad kärnan i psykiatrisjuksköterskans arbete. Omvårdnad inom psykiatrisk vård kan till exempel innebära insatser för att hjälpa patienten att hantera känslor av meningslöshet och stärka känslan av att ha kontroll över sitt liv. Det kan också handla om att man hjälper patienten hitta olika sätt att hantera sjukdomen och dess konsekvenser, samt att formulera rimliga livsmål och ge stöd att uppnå egen utveckling.

Nyttiga länkar
Artikel "Forskning visar: tankar har läkande kraft" >>
www.bup.se/sv/Fraga-BUP

Var god se även yrkespresentation Specialistsjuksköterska>>.

  • Läs också gärna en artikel om psykiatrisjuksköterska Beata på www.vardfokus.se

1 liknande yrke(n)