Perfusionist

Perfusionist

Perfusionistens huvudsakliga uppgift är att övervaka hjärtlungmaskinen i samband med hjärtkirurgi. Maskinen tar över blodcirkulationen under den period av operationen då hjärtat stannas.

 
När man utför hjärtkirurgi måste ibland hjärtat stannas upp under en begränsad tid. Under denna tid leds blodet via en så kallad hjärtlungmaskin för att kroppens funktioner ska fortsätta att fungera. Att leda blodet ut i kroppen via hjärtlungmaskinen kallas extrakorporeal cirkulation. Under denna del av operationen ansvarar perfusionisten bland annat för blodcirkulation, gasutbyte, blodåtervinning och temperaturreglering.