Operationssjuksköterska

Operationssjuksköterska

För att bli operationssjuksköterska måste man först läsa till Sjuksköterska och få sjuksköterskelegitimation. Sjuksköterska är i Sverige ett av de så kallade "legitimationsyrken">>
Det är Socialstyrelsen som utfärdar legitimationer för utbildade inom Hälsa och sjukvård>>
När man har fått Sjuksköterskelegitimation kan man söka påbyggnadsutbildning för att bli en Specialistsjuksköterska>>

En av möjliga inriktningar för specialistsjuksköterska är Operationssjuksköterska. Andra inriktningar är bland annat:
Skolsköterska>>
Akutsjuksköterska>>
Barnsjuksköterska>>
Geriatrisjuksköterska>>
Ambulanssjuksköterska>>
Chefsjuksköterska>>
Intensivvårdssjuksköterska>>
Psykiatrisjuksköterska>>

Nyttiga länkar
www.aniva.se - Riksföreningen för anestesi och intensivvård.

6 liknande yrke(n)