Röntgensjuksköterska

Röntgensjuksköterska

I Sverige tillhör Röntgensjuksköterska till de så kallade Legitimationsyrken>>

Att arbeta som röntgensjuksköterska innebär att man jobbar med både människor och teknik. Underökningar med tekniskt avancerad apparatur kombineras med omvårdnad av patienterna.

För att jobba som röntgensjuksköterska måste man ha kunskaper inom bland annat radiologi (läran om hur man kan avbilda människans inre), omvårdnad och medicin. En röntgensjuksköterska utför självständigt undersökningar med bland annat konventionell röntgen, skiktröntgen, magnetkamera och ultraljud. I jobbet ingår också att assistera läkare vid till exempel behandling av förträngningar i hjärtats egna blodkärl genom så kallad ballongvidgning. Man kan också välja att specialisera sig inom något område.

Utbildning

Röntgensjuksköterska i Sverige bIir man genom att Iäsa Röntgensjuksköterskeprogrammet på högskola/universitet. Det är ett annat program än Sjuksköterskeprogrammet. Man bIir inte röntgensjuksköterska genom att Iäsa sjuksköterskeprogrammet (och tvärtom också: man bIir inte sjuksöterska genom att Iäsa röntgensjuksköterskeprogrammet). SkiIInaden i programmens innehåll är ganska stor och det går inte snabbt kompIettera från sjuksköterska till röntgensjuksköterska (eIIer tvärrom), därför måste man från början bestämma sig om man vill läsa till sjuksköterska eller till röntgensjuksköterska. 

Nyttiga länkar
www.socialstyrelsen.se/ansokaomlegitimationochintyg/legitimation/vemfarjobbaivarden