Sjukhusfysiker

Sjukhusfysiker

Sjukhusfysiker, som i Sverige är ett av de så kallade Legitimationsyrken>>, arbetar med behandlingar och undersökningar av patienter där olika former av strålning används, röntgenundersökningar, undersökningar och behandlingar med hjälp av radioaktiva ämnen och när en cancerpatient ska strålbehandlas. Arbetet sker i nära samarbete med läkare, specialutbildade sjuksköterskor och medicintekniker.

Kombinationen fysik och matematik med inriktning mot medicinska och biologiska tillämpningar gör radiofysik till ett tvärvetenskapligt ämne.

Sjukhusfysikerns kunskaper efterfrågas även av medicintekniska företag, myndigheter och kärnkraftsindustrin. Svenska sjukhusfysiker är attraktiva utomlands.

Utbildning

Den särskilda yrkesinriktade utbildningen på totalt 300 högskolepoäng fem år leder till sjukhusfysikerexamen eller masterexamen i medicinsk
strålningsfysik. För att kunna verka som sjukhusfysiker måste du ha en legitimation och denna utfärdas av Socialstyrelsen efter examen. En stor del av landets sjukhusfysiker har genomgått forskarutbildning.

Övrigt

Sjukhusfysikerexamen brukar på engelska heta Degree of Master of Science in Medical Physics.

Nyttiga länkar
www.sjukhusfysiker.se
www.socialstyrelsen.se/ansokaomlegitimationochintyg/legitimation/vemfarjobbaivarden
www.naturvetarna.se