Medicinhistoriker

Medicinhistoriker

Medicinhistoriker kan i grunden vara historiker eller läkare, men kan också ha en annan vetenskaplig bakgrund, ofta inom naturvetenskap och/eller historia.

Medicinhistoriker är en sort forskare som undersöker medicinvetenskapens historia med dess framgångar och de misstag som har begåtts på vägen till den moderna medicinen, som vi känner till idag.

Medicinhistoriker kan arbeta på museer eller inom olika organisationer/myndigheter. Hen kan också verka som högskolelärare och undervisa både blivande historiker, lärare och andra sortens akademiker.

Medicinhistoriker skriver ofta böcker och/eller artiklar som publiceras i de naturvetenskapliga eller historiska magasin, inte sällan i populärhistoriska och populärmedicinska tidskrifter.

Du som är intresserad av yrket Medicinhistoriker, vill kanske också läsa om andra yrken, förslagsvis - om Forskare, Läkare, Lärare, Historiker, Arkivarie, Museitjänsteman, Museipedagog, Guide, Kulturvetare, Författare, Journalist/reporter, Homeopat, Healer och Skribent samt yrken inom "Naturvetenskapligt arbete".

Visste du att...?
Fram till början på 1900-talet användes både honung och socker flitigt som... medicin. De användes i vården av sjuka både i skolmedicin och inom folklig läkekonst: vid förkylning, katarrer, halsinfektioner och på svåra sår. Källa: Nordiska museet.

3 liknande yrke(n)