Medicinsk ingenjör

Medicinsk ingenjör

Tycker du att det är spännande att se hur tekniken används i samspelet med människan? Då kanske medicinteknisk ingenjör är ett yrke för dig!

Som medicinteknisk ingenjör är man med från det att idén om att skaffa ny utrustning dyker upp tills utrustningen tjänat ut och byts eller skrotas. På idé stadiet kan den medicintekniska ingenjören vara bollplank åt läkarna. Man kan vara specialiserad på vissa medicinska produkter, till exempel röntgenapparatur, narkosapparatur och annan gasteknik, apparatur för intensivvård, diagnosteknik som EKG- och EEG-apparatur, optisk utrustning eller medicinska bildsystem. Vilka arbetsuppgifter som ingår i arbetet kan också variera. 

Utbildning

Högskoleingenjörsutbildningar och civilingenjörsutbildningar i medicinsk teknik kan finnas på flera högskolor/universitet runt om i Sverige. Högskoleingenjörsprogrammet omfattar 180 högskolepoäng (motsvarar 3 års heltidsstudier) och Civilingenjörsprogrammet omfattar 300 högskolepoäng (motsvarar 5 års heltidsstudier). Läs mer i yrkespresentationerna Högskoleingenjör>> och Civilingenjör >>. Civilingenjörsutbildningar har en stark teoretisk grund och man ska efter de kunna arbeta med forskning och utveckling inom området medicinsk teknik.

Övrigt

Läs gärna även i andra yrkespresentationer, t.ex information om yrket Ingenjör>> och Perfusionist>> sant om andra yrken inom Tekniskt arbete.

Se gärna en videofiIm "Terese testar teknik" (längd 8min)>>

Du kan också se en Inspirationsfilm om spännande yrken inom Teknikbranschen (längd ca 9 min)- här >> är snabblänk till filmen.

Nyttiga länkar
www.mtf.nu

1 liknande yrke(n)