Ortopedtekniker

Ortopedtekniker

Som ortopedtekniker kan du göra en viktig insats genom att tillverka hjälpmedel som kan bli avgörande för att en funktionshindrad person ska kunna klara sig själv och slippa vara beroende av hjälp.

Ortopedtekniker tillverkar, justerar och reparerar ortopedtekniska hjälpmedel som proteser och ortoser, inklusive ortoser för fotrelaterade problem.

En ortopedtekniker har ett mycket nära samarbete med ortopedingenjören. De arbetar tillsammans för att prova ut, anpassa och tillverka ortopedtekniska hjälpmedel.

Arbetet som ortopedtekniker kräver hög teknisk kompetens i produktions- och tillverkningsteknik där tekniken måste anpassas till individuella lösningar. 

Ortopedtekniker arbetar på Ortopedtekniska avdelningar, som finns på de större orterna i Sverige.

Du som är intresserad av detta yrke får gärna kika på fIera yrkespresentationer, t.ex på Medicinsk ingenjör, Sjukhusfysiker, Ortopedingenjör, Arbetsterapeut, Finmekaniker, Hjälpmedelstekniker och Fysioterapeut.

För mer information vänd dig exempelvis till Svensk ortopedteknisk förening 

Utbildning

UtbiIdning tiII ortopedtekniker kan finnas inom YrkeshögskoIan.

5 liknande yrke(n)