Ortopedingenjör

Ortopedingenjör

Ortopedingenjör - är ett av de circa 20 legitimationsyrken. Hen använder sina tekniska och biomekaniska kunskaper för att hjälpa människor med funktionsnedsättningar. 

Ortopedingenjörer konstruerar och tillverkar hjälpmedel som sitter utanpå kroppen och ersätter eller stödjer någon kroppsdel. Det är till stor del ett praktiskt arbete som innebär också många kontakter med människor.

Ortopedingenjörer arbetar på ortopedtekniska avdelningar i privata företag eller vid Landstinget.

Utbildning

Utbildning till ortopedingenjör finns på det treåriga ortopedingenjörsprogrammet vid Hälsohögskolan inom Jönköpings Universitet. Målet med studier är att uppnå Ortopedingenjörsexamen, som är Filosofie kandidatexamen med huvudområdet ortopedteknik och ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.
I samband med studiestart genomgår studenten en hälsokontroll för att kontrollera att lungfunktionen är god och att det inte finns tecken på astmatiska symptom. Enligt lag måste de fysiska förutsättningarna vara tillräckliga för att få arbeta som ortopedingenjör.

Nyttiga länkar
www.ergonomisallskapet.se/lankar - länksamling för dig med intresse inom ergonomi;
www.socialstyrelsen.se/ansokaomlegitimationochintyg/legitimation/vemfarjobbaivarden

3 liknande yrke(n)