Anaplastolog

Anaplastolog

Anaplastologer (eller som de kallas också för sjukhustandtekniker) gör proteser för ansikte, munhåla och käkar liksom proteser för att ersätta förlorade ögon, öron och näsor.

Sjukhustandtekniker/anaplastologer arbetar med hela processen: från avtryck på patienten till att ta fram den helt färdiga protesen. Endast en liten del av Sveriges tandtekniker har denna specialitet och de kallas med ett annat namn för anaplastologer.
Några anaplastologer är verksamma vid de stora sjukhusen, men de flesta arbetar som egna företagare.

Så här går framtagandet av ögonproteser till: när någon behöver få ett förlorat öga ersatt med en protes, fotograferas det friska ögat och en anaplastolog målar protesen så att den ser ut som det friska ögat. Kraven på färgpassning är naturligtvis mycket höga.

Anaplastologer behöver använda sig av de bästa fotograferingslösningar som finns. De börjar arbetsprocessen med att kontrollera att fotografiet ger tillfredställande färgåtergivning och för övrigt återger ögats utseende korrekt. För det använder de självkalibrerande skärmar.

För att trivas med och lyckas i yrkesrollen som Anaplastolog måste man både vara tekniskt och estetiskt lagt; man måste också ha minst normalt men helst utmärkt färgseende, vara mycket noggrann och ha "öga för" små detaljer.

Se gärna information om yrken Tandtekniker>>, Finmekaniker>>, Ortopedingenjör>>, Ortopedtekniker>>, Okularist>> och Ansiktsprotetiker>>.

3 liknande yrke(n)