Okularist

Okularist

En okularist (eller ocularist) är en specialiserad yrkesman som tillverkar och anpassar ögonproteser.

Ögonproteser kan tillverkas i olika material, ex. i akryl eller i glas*; även de tillfälliga ögonproteser (i väntan på att en permanent protes tillverkas) slipas, formas och poleras av ocularisten.

Tillverkningen av ögonproteser sker hantverksmässigt efter måttagning av en patients ögonhåla, gjutning av ett plastskal, målning av iris samt anpassning av protesen.

En okularist behöver ha kunskaper inom flera olika kunskapsområden, såsom optometri, odontologi, biologi, medicin samt konsthantverk.

*Ögonproteser av glas är det vanligaste typen av ögonprotes i Sverige.

För att kunna arbeta som okularist är det bland annat viktigt att ha normal färgseende och välutvecklad känsla för färg och form. Man behöver också ha stor empatisk förmåga och trevligt patientbemötande, vara tålmodig, stresstålig och flexibel.

Utbildning

Okularist blir man genom att "gå i lära". Under tiden som vuxenlärling skaffar man sig kunskaper inom medicin, anatomi, glaskunskap och glasblåsning. Efter fyra år i lära utförs ett gesällprov. Klarar man gesällprovet, blir man okularist-assistent. Efter ytterligare två år som lärling, utförs ett mästarprov varefter man kan kalla sig diplomerad ocularist. Det tar, alltså, ca sex år som vuxenlärling för att bli diplomerad ocularist. En duktig okularist blir man dock först efter ett stort antal år i yrket.

3 liknande yrke(n)