Ortoptist

Ortoptist

Ortoptister arbetar självständigt på landstingens ögonmottagningar eller privat, i ett nära samarbete med ögonläkare.

De undersöker, diagnostiserar och behandlar barn med glasögonbehov, ensidiga synnedsättningar (på grund av olika brytningsfel mellan ögonen, eller skelning) samt barn och vuxna med skelning, samsynsbesvär och neurologiska ögonbesvär, till exempel nystagmus (ögondarr) eller ögonmuskelförlamningar. Ortoptisten arbetar också med synscreening, för att finna synfel/skelning hos barn så tidigt som möjligt för en bra prognos. Majoriteten av patienterna är barn men andelen vuxna ökar på grund av ökade synkrav vid dataarbete och större läsmängder.

Ortoptister kan också arbeta på neurologiska mottagningar, syncentraler och på rehabiliteringsenheter eller "vetenskapligt", det vill säga med forskning inom ögon och neurologi. Arbetet med synscreening sker på barnavårdscentralerna.

Majoriteten av Sveriges cirka 130 ortoptister är medlemmar i Svenska Ortoptisters ideella förening (SIOF) som är medlem i International Orthoptic Association (IOA). SIOF är också representerade i Orthoptistes de la Communauté Européenne (OCE).

Utbildning

I Europa är ortoptistutbildningen en treårig eftergymnasial utbildning. International Orthoptic Association (IOA) arbetar bland annat med utbildning, forskning och godkänner både den Nordiska och den Europeiska Ortoptistutbildningen.

I Sverige är ortoptistutbildningen - en universitetsutbildning som bygger på sjuksköterskeexamen (det vill säga man bör utbilda sig till Sjuksköterska>> först) och vidareutbildning som ögonsjuksköterska (tidigare ögonsjuksköterskeexamen), därefter är det ytterligare en påbyggnadskurs i ortoptik. De två sistnämnda utbildningarna finns endast på Karolinska institutet i Stockholm.