Optikerassistent

Optikerassistent

Optikerassistent kan bli upplärd direkt på arbetsplatsen -av en legitimerad optiker, dvs ingen speciell utbildning krävs, men det är mycket fördelaktigt att ha utbildning och/eller erfarenhet inom vården. Men har man gymnasiekompetens, kan man söka anställning som optikerassistent. 

Optikbranschen erbjuder anställda optikerassistenter utbildning fördelad på flera utbildningstillfällen med hemarbetsuppgifter däremellan.

Läs även om andra yrken inom Hälsa- och sjukvård där man inte nödvändigtvis behöver skaffa sig en eftergymnasial utbildning, utan kan få jobb direkt efter gymnasiet:

Sjukhustransportör>>

Hemtjänstpersonal>>

Undersköterska>>

Servicemedarbetare inom sjukvården>>