Hjälpmedelstekniker

Hjälpmedelstekniker

En hjälpmedelstekniker hjälper människor med funktionshinder att klara sin vardag. Ett stort intresse både för människor och teknik är viktigt när man arbetar med service, underhåll och anpassning av hjälpmedel.
Ett stort antal människor med funktionshinder behöver hjälpmedel av olika slag i sitt dagliga liv. Det kan vara hjälpmedel för förflyttning, exempelvis rullstolar eller för att klara hemarbetet, exempelvis arbetsstolar eller hygienhjälpmedel. Som hjälpmedelstekniker arbetar man med service, underhåll och anpassning av sådana hjälpmedel. De arbetar även med anpassning av arbetsplatser.

De är anställda antingen av ett företag som tillverkar och utvecklar hjälpmedel eller vid någon av landets hjälpmedelscentraler, som drivs av landstingen. En del hjälpmedelscentraler drivs idag av privata företag på uppdrag av landstingen. Även en del kommuner har börjat bygga upp hjälpmedelscentraler. Hjälpmedelsteknikerns arbetsplats är verkstaden, men de som sysslar med service tillbringar en stor del av arbetstiden ute hos de människor som använder hjälpmedlen. Därför är körkort ett vanligt krav.
Eftersom många hjälpmedel har en komplex uppbyggnad med både mekanik och elektronik har man stor nytta av att ha en bred kompetens inom det tekniska området. Man kan vara specialiserad, antingen mot mekanik eller mot elektronik. Man måste vara händig och tycka om att jobba med små detaljer. Det är en fördel om man har kunskap om datorteknik som används i många moderna hjälpmedel för funktionshindrade.

Utbildning

Utbildningsvägen till ett yrke som hjälpmedelstekniker kan variera. Gymnasieskolan erbjuder ett antal program som kan vara ett bra utgångsläge.
Inom Yrkeshögskolan på eftergymnasial nivå kan det finnas lämpliga utbildningar inom industriteknik eller elektronik på eftergymnasial nivå. Dessa utbildningar varierar i längd. Ofta krävs grundläggande behörighet för högskolestudier och ibland även särskild behörighet. Utbildningar för högskoleingenjörer i elektronik och datateknik omfattande 3 år finns på flera platser i landet.
Efter att ha arbetat som tekniker/ingenjör i tre år kan man ansöka om certifiering i hjälpmedelsteknik.

Framtidsutsikter

Gruppen hjälpmedelstekniker är en liten yrkesgrupp, men arbetsmöjligheterna och framtidsutsikterna i yrket bedöms som goda för hjälpmedelstekniker med relevant utbildning. Kortare vårdtider på sjukhusen och allt fler äldre som bor kvar längre i sina egna bostäder skapar ett ökat behov av hjälpmedel. Allt mer avancerad teknik gör att hjälpmedelsteknikerna kan hjälpa fler människor med allt svårare funktionshinder.

Nyttiga länkar
www.av.se - Arbetsmiljöverkets hemsida;
www.ergonomisallskapet.se/lankar - länksamling för dig med intresse inom ergonomi;
www.funkaportalen.se/Tema/Ljud/Sa-funkar-Talande-Webb

7 liknande yrke(n)