Kiropraktor

Kiropraktor

Som kiropraktor är du specialist på ryggraden. De patienter som söker till dig har ont, de kan till exempel ha nackspärr eller ryggskott. Som kiropraktor ska du också försöka förebygga återfall hos patienten. Då lägger du upp ett övningsprogram anpassat efter individen.

Ordet kiropraktik kommer från grekiskan och betyder fritt översatt ”att utföra för hand”. Kiropraktorn använder sina händer för att undersöka och behandla patienternas besvär. De vanligaste besvären som kiropraktorn behandlar är ryggont, huvudvärk, nackspärr och ischias, men även behandling av idrottsskador och arbetsrelaterade besvär är förekommande.

Kiropraktorn kartlägger patientens sjukdomshistoria, medicinering och eventuella andra pågående eller planerade behandlingar. Det är viktigt att sätta sig in i personens hela livssituation: arbetssituation, fritidsaktiviteter och fastställa daglig aktivitetsnivå för att skapa sig en god helhetsbild av patientens situation. Resultatet av undersökningen av pacientens leder och muskler ihop med de svaren på frågorna som pacienter ger resulterar i bästa fall i en diagnos, som sedan utgör en grund för en behandlingsplan. Vid behov bör kiropraktorn hänvisa till andra specialister inom sjukvården.

Under behandlingen använder kiropraktorn olika exakta handgrepp riktade mot den led som inte fungerar normalt. Det är viktigt att man som kiropraktor har goda tekniska färdigheter och använder rätt teknik för att undvika egna skador (inklusive förslitningsskador) och besvär.

I kiropraktisk behandling ingår även kostråd, ergonomisk rådgivning och framtagande av individuellt anpassade rehabiliteringsprogram.

Det är viktigt att du tycker om att ha kontakt med människor.

I Sverige hör yrket kiropraktor till de så kallade Legitimationsyrken>>

Utbildning

I Sverige finns kiropraktorutbildning vid Skandinaviska Kiropraktorhögskolan i Solna (Stockholm). Utbildningen är fem år lång och innehåller både teori och praktik. Efter examen kan man få legitimation som kiropraktor utfärdad av Socialstyrelsen.

Cirka 200 av Sveriges drygt 800 legitimerade kiropraktorer (uppgift från maj 217) är utbildade utomlands. Den närmaste till Sveriges gränsen utländska kiropraktorutbildningen, som är kostnadsfri, finns i Danmark

Liknande yrken
Massör>>
Idrottsmassör>>
Ergonom>>
Fysioterapeut>>
Arbetsterapeut>>
Sjuksköterska>>
Osteopat>>
Podiater>>
Naprapat>>.

Nyttiga länkar
www.kiropraktorhogskolan.se - Skandinaviska kiropraktorhögskolan;
www.kiropraktiskaforeningen.se
http://www.lkr.se - Legitimerade kiropraktorernas riksorganisation;
www.sdu.dk/Uddannelse/Bachelor/Klinisk_biomekanik - utbildning till kiropraktor i Danmark;
www.socialstyrelsen.se/ansokaomlegitimationochintyg/legitimation/vemfarjobbaivarden