Naprapat

Naprapat

Yrket Naprapat hör i Sverige till de så kallade Legitimationsyrken>>

Grundläggande för en naprapat är att lindra smärta och det mesta av behandlingen görs med händerna. Det innebär att man har mycket fysisk kontakt med andra människor. De flesta naprapater är egna företagare.

Som naprapat är man specialist på rygg-, led- och muskelbesvär. Det första man måste göra med en ny patient är att ta reda på var besvären sitter, både genom samtal med patienten och genom att undersöka honom eller henne. Det är viktigt att ta reda på att patientens smärtor inte beror på någon sjukdom som borde behandlas av läkare.

Utbildning

I Sverige finns utbildning till naprapat vid Naprapathögskolan i Stockholm. Utbildningen omfattar fyra års studier. Utbildningen är belagd med kursavgifter för vilka studenterna kan söka merkostnadslån hos CSN. För ytterligare information om ansökan, behörighet och urval var god kontakta Naprapathögskolan.

Nyttiga länkar
www.socialstyrelsen.se/ansokaomlegitimationochintyg/legitimation/vemfarjobbaivarden