Idrottsmassör

Idrottsmassör

Skillnaden mellan en massör>> och en idrottsmassör ligger i syftet med massagen och vilka mål man har med behandlingar. Idrottsmassören har en fördjupad kunskap om idrottens villkor på både elit-, bredd- och motionsnivå. Vidare har idrottsmassören en bred kunskap om uppkomstmekanismer vid idrottsskador, undersöknings- och behandlingsmetodik samt rehabilitering. Dessa kunskaper kompletteras med träningslära, fysiska testmetoder, idrottsmetodik och kostens betydelse för prestation.

Utbildning till idrottsmassör kan finnas inom Yrkeshögskolan.