Idrottsmassör

Idrottsmassör

Skillnaden mellan en massör>> och en idrottsmassör ligger i syftet med massagen och vilka mål man har med behandlingar.

Idrottsmassören har en fördjupad kunskap om idrottens villkor på både elit-, bredd- och motionsnivå. Vidare har idrottsmassören en bred kunskap om uppkomstmekanismer vid idrottsskador, undersöknings- och behandlingsmetodik samt rehabilitering. Dessa kunskaper kompletteras med träningslära, fysiska testmetoder, idrottsmetodik och kostens betydelse för prestation.

Utbildning

Utbildning till idrottsmassör kan finnas hos privata utbildningsanordnare och inom Yrkeshögskolan. Bra förberedande grundutbildning finns på gymnasieskolans Vård- och omsorgsprogrammet; man kan också på gymnasiet läsa på ett annat program, ex. Barn- och fritidsprogrammet, inriktning Fritid- och hälsa. Motsvarande förberedande grundutbildning för vuxna kan finnas inom Komvux.

Var god se även information om fler yrken, förslagsvis Fysioterapeut>>, Idrottsnutritionist>>, Idrottsmedicinare>>, Dietist>>, Massör>>, Arbetsterapeut>> och Idrottsvetare>>.

Nyttiga länkar
www.rf.se - Riksidrottsförbundet är svensk idrotts samlande organisation;
www.gih.se - Gymnastik- och idrottshögskolan är en specialiserad högskola med inriktning mot fysisk aktivitet, idrott och hälsa;
http://sok.se - Sveriges Olympiska Kommittés hemsida.

14 liknande yrke(n)