Idrottsvetare

Idrottsvetare

Idrottsvetenskap omfattar ett brett spektrum av fysiska aktiviteter, från motion och hälsofostran till tävlings- och elitidrott.

En utbildning i idrottsvetenskap är bred och man kan jobba med en mängd olika saker efteråt till exempel som idrottspsykolog, friskvårdskonsult, hälsoinspiratör, idrottsIärare, idrottstränare/coach, idrottskoordinator eller som Personlig Tränare.

En friskvårdskonsulent arbetar med att kartlägga personers livsstil och skapa personliga hälsoprogram eller hälsoprofiler som används för att motivera personen till en mer hälsosam livsstil.

En Personlig Tränare (ofta förkortas tiII PT) arbetar mer individuellt med träning, kost, rådgivning för att få individen att anamma en hälsosam livsstil, nå ett prestationsmål, viktförändring eller minskad smärta. Personen kan vara anställd på exempelvis ett gym eller bedriva egen verksamhet som egenföretagare/konsuIt.

Vad som är mycket viktigt inom idrottsvetaryrket är: ett brinnande intresse för idrott och hälsa. Det är även viktigt att ha en väIutveckIad förmåga att inspirera och stötta människor.

Utbildning

Idrottsvetenskap finns som en högskoleutbildning bland annat i Malmö. För information om utbud av utbiIdningar på högskoIenivå i Sverige se www.studera.nu (som är högskoIornas/universitetens gemensam hemsida) och www.antagning.se - en sida där man gör ansökan tiII högskoIor/universitet i Sverige.
Utbildningar i Sport Management på högskolenivå rekommenderas, därför att de, bland annat, även ger översiktskunskap om hur man "tar hand om" idrottsorganisationer.

Karriär
Som idrottsvetare kan man bl a sikta på att bli Idrottschef (Director of Sport) på Riksidrottsförbundet (Swedish Sports Confederation).

Nyttiga länkar
www.rf.se - Riksidrottsförbundet är svensk idrotts samlande organisation;
www.gih.se - Gymnastik- och idrottshögskolan är en specialiserad högskola med inriktning mot fysisk aktivitet, idrott och hälsa;
https://lnu.se/program - Idrottsvetenskapligt program på Linnéuniversitetet i Växjö, 180 hp;
www.riksidrottsmuseet.se
http://sok.se - Sveriges Olympiska Kommittés hemsida.

6 liknande yrke(n)