Idrottskonsulent

Idrottskonsulent

Idrottskonsulent arbetar med föreningsutveckling, föreningsbidrag, lokalbokningar och allmänna idrotts- och föreningsfrågor och är ofta delaktig i många olika projekt och behöver bland annat kunna skriva underlag och rapporter.

I sitt arbete utgår idrottskonsulenter från idrottens behov av utbildning, bildning och utveckling. Målgruppen för idrottskonsulentens insatser är främst idrottsföreningar och dess ledare samt aktiva idrottsutövare. Genom att använda sig av olika utbildningsmetoder och processer är idrottskonsulenter en viktig del i föreningens och idrottens utveckling (i första hand i det distriktet där man arbetar).
Huvudsakliga arbetsuppgifter är att genom uppsökande verksamhet i idrottsföreningar, marknadsföra, informera, planera, samordna och starta olika bildnings och utbildningsinsatser.

I sitt dagliga arbete möter idrottskonsulenter såväl idrottens organisationsledare (ex styrelsen och funktionärer) som
aktivitetsledare (tränare och instruktörer) men även de aktiva idrottsutövare och ska utifrån deras krav, behov
och önskemål stödja medlemmars vilja att utvecklas. Idrottskonsulenten gör det med folkbildningens metoder: genom att bl a starta lärgrupper, ordna föreläsning och följa de pågående arbetsprocesser inom rörelsen.  
Idrottskonsulenternas arbetsmiljö växlar mellan klubbstugan, utbildningslokalen, idrottsplatsen och kontoret.

För att lyckas i yrket som idrottskonsulent behöver man ha gedigen erfarenhet av föreningslivet och god förståelse för idrottens behov samt god kunskap om budgetarbete och ekonomi och om idrottsfastigheter/idrottsanläggningar. 

Som person behöver man vara socialt utåtriktad med en god verbal och analytisk förmåga, noggrann, pedagogisk, stresstålig, kreativ, initiativtagande, flexibel och självgående.

Att tänka på
Stor del av arbetet kan ske på kvällar och helger; man måste alltså vara beredd att arbeta på de så kallade "obekväma arbetstider".
Körkort B*** (för personbil) och tillgång till egen bil kan krävas för att kunna få anställning som idrottskonsulent för att tjänsteresor ingår i de sedvanliga arbetsuppläggen.

Du som är intresserad av ämnet idrott kan finna intressant för dig information bland annat på www.svenskidrott.se

Utbildning

IdrottskonsuIenter kan ha oIika utbiIdningsbakgrund. Ofta har de någon form av eftergymnasiaI utbiIdning, företrädesvis på högskoIenivå (på en högskoIa eIIer på ett universitet) eller en fritidsledarutbildning med idrottsinriktning. 
Exempel på vilken utbidning en Idrottskonsulent kan ha är Coaching & Sport Managementprogrammet vid Linnéuniversitetet. Utbildningar i Sport Management på högskolenivå rekommenderas, därför att de ger bland annat översiktskunskap om hur man "tar hand om" idrottsorganisationer.

Nyttiga länkar
www.rf.se - Riksidrottsförbundet är svensk idrotts samlande organisation;
www.gih.se - Gymnastik- och idrottshögskolan är en specialiserad högskola med inriktning mot fysisk aktivitet, idrott och hälsa;
www.svt.se/sport - om ny "Sport för nördar".

6 liknande yrke(n)