Logoped

Logoped

Logopeder, som i Sverige hör till de så kallade Legitimationsyrken>>, arbetar med människor i alla åldrar som har svårt att kommunicera, det vill säga har brister vad gäller röst, tal och språk.

En logoped behandlar personer som till exempel stammar, personer som har svårigheter att svälja och personer med läs- och skrivsvårigheter. En stor patientgrupp är personer som efter en stroke (hjärnblödning) får svårt att förstå tal eller svårt att prata själva. Det är vanligt att patienterna behöver träna själva mellan besöken hos logopeden.

Logopeder informerar och handleder anhöriga, förskolepersonal och sjukvårdspersonal så att de kan stödja patienterna i självträningen. 

Utbildning

Utbildning till logoped ligger i Sverige på högskolenivå - Logopedprogrammet>> (240 högskoIepoäng = 4 års studier på heltid). Särskild behörighet till Logopedprogrammet är för närvarande (oktober 2016) - godkända betyg i följande gymnasiala kurser: Matematik 2, Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 1b (eller i Samhällskunskap 1a1 och 1a2). Man kan bli behörig till logopedprogrammet på flera olika gymnasiala program, men de utbildningar som kanske passar bäst är Humanistiska programmet, inriktning Språk>> (utifrån språkintresse) och Vård-och omsorgsprogrammet>>(utifrån den medicinska aspekten). 

Logopedexamen kan översättas till engelska som Degree of Master of Science in Speech and Language Pathology.

Nyttiga länkar
https://teletal.se - en gratis tjänst som hjälper personer som har svårt att tala att ringa tel.samtal.

Övrigt

5 liknande yrke(n)