Språkledare

Språkledare

Språklig mångfald är en viktig del i människans kulturarv och ett redskap för att uppnå större interkulturell förståelse.
Språkledare undervisar i språk. Hen är ofta inte behörig lärare, men har intresse av och erfarenhet inom språkundervisning. Ofta handlar det om att undervisa i svenska som andraspråk. Man leder, alltså, undervisning i svenska för personer som har ett annat modersmål än svenska.

Du som är intresserad av detta yrket, läs också om flera yrken:
Språklärare>>
Språkyrken>>
Studiehandledare>>
Lärarassistent>>
Juniorlärare>>
Cirkelledare>>
Elevassistent>>

Det är en stor fördel att ha stort intresse för språk och kunna flera olika språk, samt vara intresserad av pedagogik och gilla att träffa människor med olika etniska och kulturella bakgrunder.

Utbildning

Det är arbetsgivaren som avgör vilken kompetens som behövs för att kunna jobba som språkledare. Men de vanliga kraven är minst gymnasiekompetens och språkintresse. All eftergymnasial utbildning är ett plus liksom erfarenhet av att undervisa.

Nyttiga länkar
http://edl.ecml.at/Language - Fakta & Kul om språk på Europeiska språkdagens (Temadag 26 sept.) hemsida;
www.universityadmissions.se/en/All-you-need-to-know1/Applying-for-studies/English-requirements/Internationally-recognized-English-test
http://takeielts.britishcouncil.org - GERS (Gemensam europeisk referensram för språk);
www.kth.se/utbildning - info om utbildningen "intensiv svenska för utländska ingenjörer" i Stockholm;
/urskola.se  - filmer om språkval i skolan på UtbildningsRadions hemsida.

Visste du att...?
Världens mest talade spåk är kinesiska/mandarin, som talas av ca 940 miljoner människor.

Länktips
www.asrsprakutbildning.se - Auktoriserade Språkutbildares Riksorganisation (ASR);
https://dialangweb.lancaster.ac.uk - ett diagnostiskt Språktest (självtestning/uppskattning) framtaget av flera universitet i Europa som täcker de europeiska språken;
www.gymnasieguiden.se/informeras/merit - info om meritpoäng vid ansökan till högskoleutbildning för dig med Examensbevis (bl a finns där info om vilka gymnasiala kurser i språk som ger meritpoäng).

11 liknande yrke(n)