Modersmålslärare

Modersmålslärare

Har du ett annat modersmål än svenska? Har du funderat på läraryrket? Då kan du bli lärare i modersmål.

Som modersmålslärare (lärare med inriktning modersmål) undervisar du invandrarbarn i förskola, grundskola och gymnasieskola i deras modersmål och i andra ämnen. Ämnet har bytt namn från hemspråk till modersmål. Tidigare kallades du hemspråkslärare.

I förskolan får barnen stöd i deras språkliga och kulturella utveckling av modersmålsläraren som träffar barnen någon gång i veckan enskilt eller i grupp. Ibland har modersmålsläraren hand om modersmålsstödet i förskolan, ibland en förskollärare med samma kulturella bakgrund som barnen. Då kallas det ofta för hemspråkstränare eller modersmålstränare.

 

I grundskola och gymnasieskola, där de flesta modersmålslärare arbetar, undervisar man i modersmålet, som är ett eget ämne, och ger studiehandledning på modersmålet.

Utbildning

De lärare som undervisar i modersmål måste ha goda kunskaper i detta språk. Ofta kommer de från samma kulturområde som barnen. De måste också ha goda kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället.

Utbildning för att arbeta som modersmålslärare finns inom ämneslärarutbildningen på lärarprogrammet inom högskola och universitet.

Det finns fyra lärarexamina, förskollärare, grundlärare, ämneslärare och yrkeslärare. Första året läser alla en gemensam utbildningsvetenskaplig kärna, vilket är generella lärarkunskaper som till exempel betygssättning och bedömning. Efter det följer verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ute på en skola.

Hur varje enskild utbildning ser ut därefter varierar beroende på vilken inriktning man väljer. Ämneslärare med inriktning mot modersmål finns för både årskurs 7-9 och gymnasie på flera olika orter.

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 omfattar minst 4,5 års studier. Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan omfattar minst 5 års studier.

Se även information på Skolverkets hemsida om krav för att få en anställning som modersmålslärare.