SFI-lärare

SFI-lärare

SFI(svenska för invandrare)-lärare arbetar med vuxna nyanlända invandrare. SFI-lärare undervisar huvudsakligen i "svenska för invandrare" men även i grundläggande kunskaper inom samhällskunskap.

SFI består av fyra kurser: A, B, C och D. När personen är kIar med D-kurs inom SFI (fick godkänt betyg i SFI D) har hen kunskaper i svenska som andraspråk motsvarande ca åk 6 i grundskolan. Efter SFI läser man SAS, "svenska som andraspråk" som motsvarar "högstadiesvenska". 

Se gärna en videofilm (längd 8 min 27 sek) - om Yrken och arbetstider - på lätt svenska. Här>> är snabblänk till filmen.

Utbildning

För dig som inte redan har någon lärarexamen och vill snabbast möjligt bli behörig SFI-lärare gäller följande:
läs minst 180 högskolepoäng (och av dem minst 90 högskolepoäng i ämnet Svenska som andraspråk) för att sedan läsa KPU, Kompletterande Pedagogisk Utbildning, som är en 90 hp-utbildning = tre terminer på heltid. Att utbilda sig till behörig SFI-lärare tar, alltså, 4.5 år på heltid.

För dig som redan har Lärarexamen (men i andra ämnen än SAS, svenska som andraspråk) gäller följande:
du kan läsa 30 högskolepoäng* SAS, svenska som andraspråk, och sedan ansöka om utökad lärarlegitimation och på så sätt få även behörighet att undervisa i SFI.

Sammanfattningsvis kan man säga att för att bli behörig SFI-lärare måste man skaffa sig Lärarexamen  och att man också måste ha med godkänt resultat läst minst 30 högskolepoäng* i ämnet "Svenska som andraspråk".

_____________

*30 högskolepoäng = studier på högskolenivå, motsvarande heltid under en termin.

Legitimation
En person som har lärar- eller förskollärarexamen kan ansöka om legitimation. För mer info se www.skolverket.se/kompetens

Nyttiga länkar
http://edl.ecml.at/Language - Fakta & Kul om språk på Europeiska språkdagens (Temadag 26 sept.) hemsida;
www.folkuniversitetet.se/Skolor/Svenska-for-invandrare - Mentorerna berättar;
http://sfx.se  - info om svenska kurser i Stockholm för yrkesutbildade invandrare;
www.kth.se/utbildning - info om utbildningen "intensiv svenska för utländska ingenjörer" i Stockholm;
http://skillsworld.se/barn-och-fritid - se en 3 min film om utbildning på Barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet;
www.framtid.se/bloggar/fika-bor-man - ett blogginlägg om fikats betydelse för den svenska arbetsmarknaden.

9 liknande yrke(n)