Ämneslärare

Ämneslärare

Ämneslärare arbetar på grund- och gymnasieskolor samt på Komvux (VuxenutbiIdningen). En behörig gymnasielärare är även behörig att undervisa i samma ämnen på grundskolenivå. ÄmnesIärare kan också, tillsammans med folkhögskolelärare undervisa på FoIkhögskolor.

Lärare är i Sverige ett akademinskt yrke, det vill säga man måste läsa på högskola/universitet. När man får sin lärarexamen ansöker man om lärarlegitimation. Det är Skolverket som utfärdar lärarlegitimationer i Sverige.

Det finns oIika vägar att gå om man viII bIi ämnesIärare:
- genom ämnesIärarprogrammet på högskoIa/universitet;
- genom att först Iäsa enskiIda ämnen på högskoIa/universitet och sedan söka KPU (KompIetterande Pedagogisk UtbiIdning) - se info t.ex på Göteborgs Universitetets hemsida>>.

Funderar du på att bli lärare i svenska som andraspråk? Se gärna en videofilm (längd 8 min 27 sek) - om Yrken och arbetstider - på lätt svenska. Här>> är snabblänk till filmen.

Se gärna en kort videofilm om gymnasielärare i engelska och matematik>>

samt läs om andra yrken, förslagsvis i första hand om: Utbildare>>Vuxenlärare>>Studiecoach>>, Folkhögskolelärare>>, Waldorflärare>>, Högskolelärare>>Studiehandledare>>, Museipedagog>>, Konstterapeut>>, Utbildningsadministratör>>, Utomhuspedagog>> och Skolledare/Rektor>>.

Utbildning

Enligt behörighetsförordningen krävs för en ämneslärarexamen minst 90 högskolepoäng i ämnesstudier och minst 90 hp i utbildningsvetenskap. Detta är grunden och kan läsas in på flera olika sätt. Vänd dig i första hand till Studievägledare på lärarutbildningen på det lärosäte -högskola/universitet, där du önskar studera. 

Visste du att...?
Det finns svenska grund- och gymnasieskolor även utanför Sverige. Vilka svenska gymnasieskolor som finns utomlands kan du se på www.gymnasieguiden.se

Nyttiga länkar
www.kodcentrum.se - en ideell förening som helt gratis introducerar barn och unga till programmering och digitalt skapande;
www.gymnasieguiden.se/informeras/tips-om-studieteknik
http://campustelge.se/jenny - artikel om Jenny, som efter många år som ingenjör & konsult, valde läraryrket;
www.kth.se/utbildning/civilingenjor/civing-larare - info om högskoleprogrammer "Civilingenjör och lärare" i Stockholm;
www.youtube.com/channel/UCFjw0lxdPmII9mRZ0bKML3Q - hjälp i matteuppgifter (av en mattelärare);
www.lararforbundet.se/artiklar/har-hittar-du-svar-om-lararlegitimation
www.pluggakuten.se
www.matteboken.se/pluggknep
www.skolverket.se/polopoly_fs - Skolverkets Riktlinjer för kompletterande ämnesstudier;
www.skolverket.se/fran-skola-till-arbetsliv/minska-avhopp-fran-gymnasiet - processstöd från Skolverket för att minska antal elever som inte slutför sina studier;
www.mattecentrum.se/raknestugor - info om Räknestugorna där man kostnadsfritt kan få hjälp med matten;
www.forskning.se/2017/02/16/narvaro-ger-studenter-battre-studieresultat

14 liknande yrke(n)