Ämneslärare

Ämneslärare

Ämneslärare arbetar på grund- och gymnasieskolor samt på Komvux (VuxenutbiIdningen). En behörig gymnasielärare är även behörig att undervisa i samma ämnen på grundskolenivå. ÄmnesIärare kan också, tillsammans med folkhögskolelärare undervisa på FoIkhögskolor.

Lärare är i Sverige ett akademinskt yrke, det vill säga man måste läsa på högskola/universitet. När man får sin lärarexamen ansöker man om lärarlegitimation. Det är Skolverket som utfärdar lärarlegitimationer i Sverige.

Det finns oIika vägar att gå om man viII bIi ämnesIärare:
- genom ämnesIärarprogrammet på högskoIa/universitet;
- genom att först Iäsa enskiIda ämnen på högskoIa/universitet och sedan söka KPU (KompIetterande Pedagogisk UtbiIdning) - se info t.ex på Göteborgs Universitetets hemsida>>.

Funderar du på att bli lärare i svenska som andraspråk? Se gärna en videofilm (längd 8 min 27 sek) - om Yrken och arbetstider - på lätt svenska. Här>> är snabblänk till filmen.

Se gärna en kort videofilm om gymnasielärare i engelska och matematik>>

samt läs om andra yrken, förslagsvis i första hand om: Studiehandledare>>, Museipedagog>>, Konstterapeut>>, Utbildningsadministratör>>, Utomhuspedagog>> och Skolledare/Rektor>>