Ämneslärare

Ämneslärare

Ämneslärare arbetar på grund- och gymnasieskolor samt på Komvux (VuxenutbiIdningen). En behörig gymnasielärare är även behörig att undervisa i samma ämnen på grundskolenivå. ÄmnesIärare kan också, tillsammans med folkhögskolelärare undervisa på FoIkhögskolor.

Lärare är i Sverige ett akademinskt yrke, det vill säga man måste läsa på högskola/universitet. När man får sin lärarexamen ansöker man om lärarlegitimation. Det är Skolverket som utfärdar lärarlegitimationer i Sverige.

Det finns oIika vägar att gå om man viII bIi ämnesIärare:
- genom ämnesIärarprogrammet på högskoIa/universitet;
- genom att först Iäsa enskiIda ämnen på högskoIa/universitet och sedan söka KPU (KompIetterande Pedagogisk UtbiIdning) - se info t.ex på Göteborgs Universitetets hemsida>>.

Funderar du på att bli lärare i svenska som andraspråk? Se gärna en videofilm (längd 8 min 27 sek) - om Yrken och arbetstider - på lätt svenska. Här>> är snabblänk till filmen.

Se gärna en kort videofilm om gymnasielärare i engelska och matematik>>

samt läs om andra yrken, förslagsvis i första hand om: Utbildare>>Vuxenlärare>>Studiecoach>>, Folkhögskolelärare>>, Waldorflärare>>, Högskolelärare>>Studiehandledare>>, Museipedagog>>, Konstterapeut>>, Utbildningsadministratör>>, Utomhuspedagog>> och Skolledare/Rektor>>.

Utbildning

Enligt behörighetsförordningen krävs för en ämneslärarexamen minst 90 högskolepoäng i ämnesstudier och minst 90 hp i utbildningsvetenskap. Detta är grunden och kan läsas in på flera olika sätt. Vänd dig i första hand till Studievägledare på lärarutbildningen på det lärosäte -högskola/universitet, där du önskar studera. 

Nyttiga länkar
www.kodcentrum.se - en ideell förening som helt gratis introducerar barn och unga till programmering och digitalt skapande;
www.lararforbundet.se/artiklar/har-hittar-du-svar-om-lararlegitimation
www.pluggakuten.se
www.matteboken.se/pluggknep
www.skolverket.se/polopoly_fs - Skolverkets Riktlinjer för kompletterande ämnesstudier;
www.forskning.se/2017/02/16/narvaro-ger-studenter-battre-studieresultat