Folkhögskolelärare

Folkhögskolelärare

Folkhögskolelärare undervisar vuxenstuderande på folkhögskolor eller studieförbund. 

Folkhögskolestudier är en speciell utbildningsform som påverkar lärandet och den personliga utvecklingen. På folkhögskolor utgår lärandet från deltagarnas behov, förkunskaper och erfarenheter. De studerande kan själva vara med och påverka sin utbildning. Samtalet och de studerandes aktivt deltagande i undervisningen är en grundpelare i folkhögskolans pedagogik. 

Utbildning

Folkhögskollärarexamen kan man få efter studier vid Linköpings universitet. Särskilda förkunskapskrav om akademisk utbildning eller arbetslivserfarenhet finns. Läs om den utbildningen och de kraven Här>>

Till ansökan om utbildningen till folkhögskolelärare (som är distansutbildning på halvfart som omfattar 60 högskolepoäng - man läser på halvtid under fyra terminer), bör Intyg bifogas, direkt länk till blanketten för detta Intyg>>

Kontaktinformation till Studievägledningen på Linköpings universitet finns här>>