Folkhögskolelärare

Folkhögskolelärare

Folkhögskolelärare undervisar vuxenstuderande på folkhögskolor eller studieförbund. 

Folkhögskolestudier är en speciell utbildningsform som påverkar lärandet och den personliga utvecklingen. På folkhögskolor utgår lärandet från deltagarnas behov, förkunskaper och erfarenheter. De studerande kan själva vara med och påverka sin utbildning. Samtalet och de studerandes aktivt deltagande i undervisningen är en grundpelare i folkhögskolans pedagogik.

Se gärna information om yrken: Studiehandledare>>Utbildningsadministratör>>, Vuxenlärare>>, Högskolelärare>>, Waldorflärare>> och Utbildningsinformatör>>

Utbildning

Folkhögskollärarexamen kan man få efter studier vid Linköpings universitet. Särskilda förkunskapskrav om akademisk utbildning eller arbetslivserfarenhet finns. Läs om den utbildningen och de kraven Här>>

Till ansökan om utbildningen till folkhögskolelärare (som är distansutbildning på halvfart som omfattar 60 högskolepoäng - man läser på halvtid under fyra terminer), bör Intyg bifogas, direkt länk till blanketten för detta Intyg>>

Kontaktinformation till Studievägledningen på Linköpings universitet finns här>>

Nyttiga länkar
http://edl.ecml.at/Language - Fakta & Kul om språk på Europeiska språkdagens (Temadag 26 sept.) hemsida;
www.framtid.se/reportage - info om Skolans dag (den 12 september);
www.framtid.se/studier/folkhogskola

5 liknande yrke(n)