Studiehandledare

Studiehandledare

En elev som inte klarar av att följa undervisningen på svenska har rätt att få stöd i form av studiehandledning på sitt modersmål om hen riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i ett eller flera ämnen.

Studiehandledare är anställda på grund- och gymnasieskolorna och ger stöd åt elever som har svårt att tillgodogöra sig undervisningen på svenska. Genom att få stöttning på sitt modersmål har eleven större möjligheter att nå kunskapskraven. Studiehandledare behöver också ha kompetens att kartlägga nyanlända elevers kunskapsnivå.

Utbildning

För att kunna arbeta som studiehandledare behöver man ha gedigna kunskaper både i svenska och i "det aktuella språket" med hjälp av vilket man ger språkstöd åt eleverna. För övrigt är det mycket meriterande om man har någon form av pedagogisk eller beteendevetenskaplig utbildning.

Utbildning till studiehandledare kan finnas inom yrkeshögskolan.

Övrigt

Andra yrkesroller på skolorna som liknar och i viss mån "överlappar" studiehandledarnas arbetsområde är studiecoach>>, språkstödjare, modersmålslärare>> och lärarassistenter. En studiehandledare kan samtidigt också agera som skolvärd/skolvärdinna och/eller som närvarocoach.

Se gärna andra yrkespresentationer, förslagsvis: Läxhjälpare>>, Elevassistent>>, Övesättare>> och Tolk>>

och Iäs också gärna ett bIogginIägg "PIugga smartare - inte mer!">>

Nyttiga länkar
http://edl.ecml.at/Language - Fakta & Kul om språk på Europeiska språkdagens (Temadag 26 sept.) hemsida;
Motverka-avhopp>> - info på Universitets-&Högskolerådets hemsida;
www.framtid.se/reportage - info om Skolans dag (den 12 september);
www.gymnasieguiden.se/informeras - tips om Studieteknik;
www.pluggakuten.se - forum om matematik och andra naturvetenskapliga ämnen på Matteboken.se;
www.mattecentrum.se/raknestugor - info om Räknestugorna där man kostnadsfritt kan få hjälp med matten;
www.gymnasieguiden.se/informeras/merit - info om meritpoäng vid ansökan till högskoleutbildning för dig med Examensbevis (bl a finns där info om vilka gymnasiala kurser i språk som ger meritpoäng);
https://soundcloud.com/snsinfo - Podcast (längd ca 2 tim 30 min) "Bidrar digitala läromedel till bättre skolresultat?";
www.sociology.su.se/om-oss/nyheter - info på Stockholms universitets hemsida "Så påverkas våra studieval av släktskap långt tillbaka i tiden";
https://dialangweb.lancaster.ac.uk - ett diagnostiskt Språktest (självtestning/uppskattning) framtaget av flera universitet i Europa som täcker de europeiska språken;
www.framtid.se/reportage
www.matteboken.se/pluggknep

16 liknande yrke(n)