Ungdomscoach

Ungdomscoach

Är du intresserad av lösningsinriktat förhållningssätt samt har intresse av arbete med ungdomar med funktionsnedsättning, psykisk ohälsa, sociala problem - då är Ungdomscoach ett yrke som passar dig!

Ungdomscoach arbetar med uppsökande verksamhet gentemot målgruppen unga "hemmasittare", dvs personer som varken arbetar, aktivt söker jobb eller studerar och som eventuellt omfattas av KAA>> (kommunernas aktivitetsansvar). Många av ungdomarna i målgruppen har behov av särskilt stöd och står långt ifrån arbetsmarknaden. Ungdomarna ska erbjudas coachning, vägledning, studier, praktik eller andra individuella insatser enligt handlingsplan.

Ungdomscoach identifierar behov hos målgruppen som helhet och tillsammans med Arbetsförmedlingen tar fram en strategi för att utveckla stödet till målgruppen och bidrar till att bygga upp metoder och strukturer för samverkan mellan olika organisationer. I arbetsuppgifterna ingår även viss administration.

Ungdomscoach arbetar i nära samarbete med Arbetsförmedlingen och andra myndigheter, som t.ex Försäkringskassan och Socialtjänsten. 

För att lyckas i yrket som ungdomscoah behöver man tillämpa ett holistiskt synsätt och utgå ifrån hela individens situation, arbeta lösningsfokuserat och motivationshöjande med uppgift att hjälpa ungdomar att hitta sina egna styrkor och förmågor att gå till utbildning eller arbete. Ungdomscoach planerar och samordnar åtgärder för varje individ utifrån dess unika förutsättningar.

Ungdomscoach förväntas arbeta både självständigt och i team. Som person förväntas man ha lätt att samarbeta samt kunna ta egna initiativ.

Utbildning

Eftergymnasial utbildning (helst på högskola/universitet) eller lång gedigen erfarenhet av att arbeta med ungdomar krävs. Man kan t.ex vara utbildad Socionom>>, Studie- och yrkesvägledare>> eller Beteendevetare>> eller ha en annan utbildning med pedagogisk eller beteendevetenskaplig inriktning.

Övrigt

Se gärna också information om andra yrken, t.ex KAA-ansvarig>>.