Familjehemsförälder

Familjehemsförälder

Familjehem uppfyller en mycket viktig funktion i samhälle genom att ta emot barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo hemma hos sina föräldrar.

Det finns olika slags familjehem. Jourhemsfamiljer tar emot barn och ungdomar när som helst på dygnet, även mitt i natten men barnen stannar i en jourfamilj bara under en kort period, vanligtvis i upp till Max två veckor.

Andra slags familjehem blir en ny familj för en ung människa under några månader eller i vissa fall i många år.

Ingen speciell utbildning krävs men höga krav ställs på att föräldrar i familjehemmet är skötsamma: har passande livsstil, inga missbruksproblem och besitter följande personliga egenskaper- stresstålighet, har empati, pedagogisk förmåga och vill vara goda förebilder.

Många familjehemsföräldrar har egna barn i hemmet samtidigt som de tar in barn placerade av socialtjänsten men även äldre par och även ensamstående vuxna med eller utan barn kan bli familjehemsföräldrar.

Ofta arbetar familjehemsföräldrar med annat "på dagarna", dvs har jobbet som familjehem som extrajobb men det finns också exempel när en av föräldrarna har familjehem som sin huvudsakliga sysselsättning. I sådana fall måste familjen kunna ta emot några barn eller tonåringar samtidigt och agerar ofta som jouren och som ett "vanligt familjehem" samtidigt.

Socialtjänsten erbjuder viss utbildning och handledning till familjehemsföräldrar samt utövar tillsyn över familjehem.

Temadag som kan hänföras till detta yrke:
Barnkonventionsdagen infaller den 20 november varje år. Barnkonventionsdagen är instiftad av Förenta nationerna.

Nyttiga länkar
www.ivo.se/publicerat-material/nyheter/2017/socialtjanstens-handlaggning-av-familjehemsplacerade-barn
www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikefteramne/barn