Barnskötare

Barnskötare

Din uppgift som barnskötare är att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse under den tid då deras föräldrar arbetar. Oftast arbetar du på en kommunal eller privat förskola, men det kan också vara på ett föräldrakooperativ där barnens föräldrar deltar i drift och verksamhet.

Som barnskötare kan man också arbeta i sitt eget hem. Då kallas verksamheten familjedaghem och personalen kallas dagbarnvårdare. Ofta samarbetar de med andra dagbarnvårdare i sitt bostadsområde.

Tillsammans med en förskollärare har du ansvar för upp till tjugo barn på en avdelning. Barnen kan vara i barnomsorgen från det att de är ungefär ett år gamla tills de börjar skolan.

Grunden för det som händer på förskolan är läroplanen för förskolan. Det är förskolläraren som har det pedagogiska ansvaret, men i det dagliga arbetet hjälps man åt. På många förskolor är barn och personal utomhus en stor del av dagen. Att utforska naturen och lekparken är viktigt för barnens fysiska utveckling.

Att hålla kontakten med föräldrarna är en viktig del av arbetet. Många föräldrar vill ha information om hur deras barn trivs på förskolan och fungerar i grupp med andra barn.

Det finns ett antal olika inriktningar inom barnomsorgen i Sverige. Några av de vanligaste är Montessori, Reggio Emilia och "Ur och Skur".

Utbildning

3-årig gymnasial utbildning, Barn- och fritidsprogrammet, kan vara en lämplig utbildning om man vill inrikta sig mot arbete inom barnsomsorgen. Se gymnasieguiden.se

Inom Komvux kan motsvarande utbildning för vuxna finnas och också kan eventuellt även eftergymnasial (påbyggnads-) utbildning för barnskötare finnas: för personer som har relevant yrkeserfarenhet.

Framtidsutsikter

Barnskötarnas arbetsmarknad är tuff och konkurrensen om de lediga jobben kommer att bli mycket hård i hela landet under det kommande året. Arbetslösheten inom yrket är högre än genomsnittet för samtliga yrken. Även på 5 till 10 års sikt bedöms det vara hård konkurrens om de lediga jobben och möjligheterna till arbete blir mindre goda.

Övrigt

Det här yrket är i Sverige mycket kvinnodominerat: ca 89 % av yrkesverksamma är kvinnor (uppgift från SCB från mars 2017).

Liknande yrken
Förskollärare>>
Utomhuspedagog>>
Fritidsledare>>
Fritidspedagog>>
Kolloledare>>
Barnvakt>>
Dagbarnvårdare>>
Familjehemsförälder>>
Au pair>>.

Nyttiga länkar
http://skillsworld.se/barn-och-fritid - se en 3 min film om utbildning på Barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet;
www.skolverket.se/skolutveckling/nyhetsarkiv/nyheter-2017/sa-kan-forskolan-bli-annu-battre

2 liknande yrke(n)