Lärare i fritidshem

Lärare i fritidshem

Som lärare i fritidshem jobbar du med sexåringar som möter skolans värld för första gången till tolvåringar på väg in i högstadieåldern.  
Fritidshemmet har en viktig roll för elevers sociala utveckling och lärande. Fritidshemmet kompletterar skolan både tids- och innehållsmässigt genom att erbjuda aktiviteter som på olika sätt knyter an till och förstärker arbetet med läroplanens mål. Skapande arbete och lek är väsentliga delar av verksamheten.

Fritidshemmet ger barn möjligheter att lära på andra sätt än i skolan, och att tillämpa kunskaper i praktiken. Att läsa, skriva och räkna ingår i många aktiviteter, till exempel när man spelar sällskapsspel, när mängden varm choklad ska beräknas inför en utflykt eller vid förberedelser inför olika uppträdanden.

Se också information om yrken Lärare>>, Fritidspedagog>> och Fritidsledare>> samt SkoIverkets videofiIm (Iängd 7 min 53 sek) om Fritidshem>>

Visste du att...?
Ca 80% av alla barn i Sverige som är mellan 6 och 9 år gamla går på "fritids" (som är en vanlig förkortning för ordet "Fritidshem") och 75% av barnen befinner sig på "fritids" i upp till 15 timmar per vecka.

Nyttiga länkar
www.sofiadistans.nu - info om grundskola på distans (i första hand för "utlandssvenskar");
www.slojd.nu - lättanvända och pedagogiska läromedel för slöjdundervisning;
www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/nyheter/detalj//ny-riktad-lararutbildning-for-outbildade-larare-i-fritidshem

6 liknande yrke(n)