Lärare i fritidshem

Lärare i fritidshem

Som lärare i fritidshem jobbar du med sexåringar som möter skolans värld för första gången till tolvåringar på väg in i högstadieåldern.  
Fritidshemmet har en viktig roll för elevers sociala utveckling och lärande. Fritidshemmet kompletterar skolan både tids- och innehållsmässigt genom att erbjuda aktiviteter som på olika sätt knyter an till och förstärker arbetet med läroplanens mål. Skapande arbete och lek är väsentliga delar av verksamheten.

Fritidshemmet ger barn möjligheter att lära på andra sätt än i skolan, och att tillämpa kunskaper i praktiken. Att läsa, skriva och räkna ingår i många aktiviteter, till exempel när man spelar sällskapsspel, när mängden varm choklad ska beräknas inför en utflykt eller vid förberedelser inför olika uppträdanden.

Se också information om yrken Lärare>>, Fritidspedagog>> och Fritidsledare>> samt SkoIverkets videofiIm (Iängd 7 min 53 sek) om Fritidshem>>

Nyttiga länkar
www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/nyheter/detalj//ny-riktad-lararutbildning-for-outbildade-larare-i-fritidshem