Lärare i förskoleklass och årskurs 1-3

Lärare i förskoleklass och årskurs 1-3

Förr i tiden kallades lärare i förskoleklass och för årskurs 1-3 för "lågstadielärare". Även idag kan man både höra och läsa yrkestiteln "lågstadielärare" ganska ofta.
En annan benämning som man ofta träffar på är "tidigare lärare" (då syftar man på "de tidigare årskurser i grundskolan"). "Tidigare lärare" är ofta behörig att undervisa elever från åk1 t o m åk6 och ibland även t o m åk7.

Utbildning

Akademisk utbildning (på högskoIa/universitet) krävs för att bli behörig lärare i Sverige. Det gäller alla sortens lärare och bland annat "lågstadielärare" och även förskolelärare (Förskolelärare som är behörig att arbeta i "sexårs-verksamhet" kan i vissa fall undervisa i vissa ämnen, som t.ex biId, engeIska och musik även i åk1-3 på grundskoIa). Ofta ges lärarutbildning på en Lärarhögskola som ligger som en enskild enhet i anstllutning till en större högskoIa eller inom ett Universitet.

Legitimation

Du som har en lärar- eller förskollärarexamen har möjlighet att hos Skolverket ansöka om en legitimation. Du kan ansöka om legitimation med svensk eller utländsk examen och det finns möjlighet att komplettera din legitimation med fler behörigheter än det som din examen ger dig.

2 liknande yrke(n)