Utomhuspedagog

Utomhuspedagog

Utomhuspedagog - är ett yrke för dig som gillar att vara ute och jobba med barn/elever på ett mer praktiskt sätt. Vistelse i naturen har visat sig vara bra för både den fysiska och psykiska hälsan hos barn. Utomhuspedagogisk verksamhet sprids därför till allt fler skolor och förskolor. 

Som utomhuspedagog kan man, alltså, jobba med utomhuspedagogik - på en skola eller på en förskola samt också ibland på fritids eller på en fritidsgård.

Som utomhuspedagog på en skola kan man jobba med skolans alla olika undervisningsämnen fast man gör det utomhus och på ett mer praktiskt sätt. Det ger eleverna mer variation i undervisningen och möjlighet att lära sig på ett annat sätt än "det traditionella". Man kan säga att utomhuspedagotik är alternativ och/eller  komplement till klassrumsundervisningen.

Det har också visat sig att elever som får vara ute och jobba praktikst med sina skolämnen, blir piggare och mer alertare i klassrummet. I och med att man är ute så blir eleverna trygga i utomhus miljön. 

Man kan också märkt att exempelvis elever som har svårt med mattematik i klassrummet, får en helt annan förståelse i ämnet när de får jobba med det ute och praktiskt.

Utomhuspedagoger har nära kontakt med lärarna så de vet vilket område eleverna jobbar med i klassen och kan därför följa upp.

Varje utomhuspedagog kan profilera sig och t.ex att implementera "ren naturkunskap" i lektionerna och/eller jobba mycket med allemansrätten.

Den vanligaste vägen in i yrket är att man jobbar med barnen som barnskötare>>, förskollärare>>fritidspedagog>> eller lärare>> i några år och sedan vidareutbildar sig till utomhuspedagog.

För med information se www.utenavet.se som är hemsida för nationellt nätverk för främjande av utomhusbaserat lärande och www.slu.se, hemsida för Sveriges lantbruksuniversitet.

Visste du att...?
Den regerande svensk mästare i "minne" kan minnas över 5000 binära tal i en följd. Källa: Svenska Minnesförbundet, www.minnesforbundet.se.

Nyttiga länkar
www.mattecentrum.se/raknestugor - info om Räknestugorna där man kostnadsfritt kan få hjälp med matten;

 

9 liknande yrke(n)