Dagbarnvårdare

Dagbarnvårdare

Dagbarnvårdare (eller dagmammor som de kallades till vardags förr) är anställda av i första hand kommunen men den typen av verksamhet kan ibland bedrivas också i privat regi, och går ut på att man anordnar barnomsorgsverksamhet för barn i åldern 1 till 12 år i sitt eget hem. Den här typen av barnomsorg kallas numera för "pedagogisk omsorg".

Verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande och utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande men styrs inte av läroplaner. Läroplaner för pedagogisk omsorg skall endast vara vägledande.

Det är svårt att få jobb som dagbarnvårdare pga många kommuner satsar inte på den verksamheten längre, utan utvecklar kommunala förskolor i stället.

Utbildning

Lämplig utbildning för en barndagvårdare är gymnasieskolans Barn- och fritidsprogrammet. "Gymnasiekompetens" kan ställas som ett krav för att få jobba som dagbarnvårdare, vilket i praktiken betyder att man har läst minst två år på gymnasial nivå (på ett valfritt gymnasieprogram eller har motsvarande utbildning från KomVux). Det är mycket fördelaktigt att ha någon form av eftergymnasial utbildning och i första hand vara utbildad förskollärare (eller barnskötare).