Samtalsterapeut

Samtalsterapeut

SamtaIsterapeuter genomför enskilda samtal, familjesamtal, parsamtal och samtal i grupp. De träffar personer från samhällets alla kategorier, alla med sin unika historia och sina individueIIa behov. SamtaIsterapeuten använder samtalet som verktyg för att bidra till "mänskligt växande" genom att hjälpa personer att identifiera sina problem och komma på möjliga lösningar. Många samtalsterapeuter är egnaföretagare eller fristående konsulter men kan också vara anstäIIda inom sjukvården, rättsväsendet, Stadsmissionen eIIer inom sociantjänsten.

Andra benämningar för samtalsterapeuter som förekommer är äktenskapsrådgivare, missbrukskonsult och lösningskonsult (eller lösningsterapeut), och även Utbildare i ett lösningsfokuserat förhållningssätt.

Du som är intresserad av yrket SamtaIsterapeut kan även kika på andra yrkesbeskrivningar: t.ex på Psykolog, Psykologisk coachPsykoterapeutSocionom, SocioIog, Kurator, SkoIsköterska, Socialpedagog, SIUS-konsulent, Beteendevetare, Ungdomscoach, FäItassistent och Behandlingsassistent.

Utbildning

Samtalsterapeut är inte en skyddad yrkestiteI och man kan därför kalla sig för Samtalsterapeut efter diverske olika utbildningar. Ofta förekommer det benämning "diplomerad samtalsterapeut" eller "utbidad samtalsterapeut" (diplom kan man få efter en kurs hos privata utbildningsanordnare, där man själv betalar för sin utbildning och samtidigt ofta inte har rätt tiII studiemedel från CSN). Är man egenföretagare, bestämmer man sjäIv vad man behöver för utbiIdning.

För att få anställning inom sjukvården, rättsväsendet, Stadsmissionen eller inom socialtjänsten (som samtalsterapeut, eller som familjebehandlare alternativt som familjerådgivare, medIare eIIer som par-terapeut) behöver man ha lägst socionomexamen, men ofta räcker inte det, utan man måste även ha påbyggnadsutbildning efter socionomprogrammet aternativt kandidatexamen i beteendevetenskap i grunden och påbyggnadsutbidning efter det. ExempeI på hur de Formella kraven kan vara formuIerade är: "Grundutbildning såsom socionom, beteendevetare eller motsvarande samt grundläggande psykoterapi, minst steg 1". Även en viss voIum (t.ex 5o timmar) av genomförd egenterapi, kan ingå som ett krav för att kunna få anstäIIning.