Församlingspedagog

Församlingspedagog

Församlingspedagogen ansvarar för utbildningen i en församling, för både barn och vuxna. Informationsarbete kan ingå i jobbet. Församlingspedagogen arbetar med att skapa mötesplatser för människor som funderar kring livsåskådningsfrågor, både barn och ungdomar, vuxna och kyrkans egen personal. Församlingspedagogen planerar och genomför utbildning av ledare till barn- och ungdomsverksamheten. Man organiserar vuxengrupper, studiecirklar och lägervistelser. Ibland är församlingspedagogen själv gruppledare. I arbetsuppgifterna ingår att delta i konfirmandarbetet – oftast tillsammans med en präst. Många församlingspedagoger arbetar i nätverk med till exempel skola, fritidsgård och polis, för att nå ungdomar.

Det är vanligt att församlingspedagogen jobbar i ett arbetslag med både präst, kantor, husmor, diakon och frivilliga inom kyrkans verksamhet. Det hör till uppgifterna att välja studiematerial, köpa litteratur, boka lokaler och engagera föredragshållare samt att hålla kontakt med skolor och studieförbund.

Församlingens informationsverksamhet kan också vara församlingspedagogens ansvar. Informationsarbetet varierar mycket beroende på församlingens storlek och behov av marknadsföring. Det förekommer att församlingspedagoger ansvarar för program i närradion, samlar in material och skriver artiklar i församlingsbladet eller gör affischer och annonser till en tidning.

Utbildning

Utbildningen till församlingspedagog inleds med Svenska kyrkans grundkurs. Kyrkans grundkurs är 16 veckor lång och ges på ett antal folkhögskolor i landet.

För den som vill arbeta med pedagogiska uppgifter i kyrkan anordnas en ettårig profilutbildning vid Jämshögs, Edelviks och Sigtuna folkhögskolor. För att vara behörig att söka krävs en pedagogisk fackutbildning som exempelvis förskollärare eller fritidspedagog. Kontrollera antagningskraven hos respektive utbildningsanordnare.

Dessutom krävs minst tre månaders handledd praktik inom Svenska kyrkan med inriktning mot det pedagogiska området samt att man parallellt med utbildningen deltagit i kursverksamhet anordnad av stiftet.

Framtidsutsikter

Det finns gott om arbetstillfällen för församlingspedagoger. Det finns lokala skillnader beroende på hur mycket enskilda församlingar satsar på pedagogisk verksamhet. Församlingspedagoger kan även vara efterfrågade utanför kyrkan, exempelvis i skolan och inom barnomsorgen.

På sikt kan arbetsmarknaden komma att påverkas av kyrkans och de enskilda församlingarnas ekonomi. Svenska kyrkan är beroende av medlemsintäkter för sin verksamhet, och då medlemsantalet i kyrkan minskar kan det på sikt leda till minskat behov av tjänster inom församlingen.