Diakon

Diakon

Medmänsklighet, personlig omsorg och förmåga att lyssna och ge stöd behövs i arbetet som diakon. Arbetsuppgifterna varierar mycket beroende på vilken utbildningsbakgrund diakonen har och i vilken församling man tjänstgör i. Diakonen arbetar mitt bland människorna i en församling, och leder det diakonala arbetet. Det kan handla om människor som söker upp dig för råd och hjälp, eller att leda en sorgegrupp för människor som mist en anhörig. Diakonen gör ofta hembesök hos gamla, sjuka och ensamma.

Diakonen har personliga samtal och rådgivning både per telefon och under besökstid. Det kan röra sig om andliga frågor men även sociala problem; till exempel ekonomiska frågor. Ibland arbetar diakonen med barn- och ungdomar, ibland med uppsökande fältarbete på gator och torg, ibland kan det handla om att hjälpa missbrukare och deras familjer. Flyktingar, invandrare, arbetslösa och handikappade är andra grupper som kan få stöd och hjälp.

Diakonen kan också delta i gudstjänsten genom att assistera prästen vid nattvarden eller läsa förbön.

Förutom med prästen samarbetar diakonen med församlingspedagog, kyrkomusiker, socialförvaltning och hemtjänst. Det blir allt vanligare att diakonen även samverkar med andra kyrkor och samfund samt andra ideella organisationer.

Utbildning

För att bli diakon krävs högskoleutbildning inom ett vårdande (karitativt) yrke, till exempel socionom, psykolog eller sjuksköterska. Utbildningen till diakon innefattar flera delar, däribland Svenska kyrkans grundkurs, praktik och kursdagar tillsammans med blivande församlingspedagoger, kyrkomusiker och präster. Svenska Kyrkans grundkurs anordnas på ett tiotal folkhögskolor.

Framtidsutsikter

Arbetsmöjligheterna för diakoner bedöms som mycket goda av Svenska kyrkan. Samtidigt råder konkurrens om diakontjänsterna i storstäderna. Många diakoner går i pension de närmaste åren. Den egna församlingen kan ge information om hur rekryteringsbehovet ser ut framöver.