Begravningsentreprenör

Begravningsentreprenör

Begravningsentreprenören sköter de praktiska uppgifterna i samband med en begravning. I arbetet krävs stor förmåga att möta och hantera människor i sorg. Dessutom behövs kunskap i lagar och förordningar. Som begravningsentreprenör är man ombud för ett dödsbo.

Begravningsentreprenören ska kunna sköta alla praktiska uppgifter i samband med en begravning. Det kan vara att sätta in dödsannons i tidningen, boka tid med präst och organist, beställa mat och dryck till minnesstunden och att, beställa och arrangera blommorna i kyrkan. I uppgifterna ingår också att hämta kroppen på sjukhus och sköta svepningen samt transporterna.

En stor del av begravningsentreprenörens arbetstid går åt till att samarbeta med olika företag och myndigheter. Det kan vara bouppteckningsförrättare, jurister och advokater eller kommunens representanter. De har också kontakt med många underleverantörer, exempelvis stenhuggare, florister, cateringfirmor samt tillverkare av kistor och urnor.

I arbetet som begravningsentreprenör möter man många olika sorters människor och det är viktigt att man har förmågan att lyssna och samarbeta. Många av de människor man möter har sorg, och befinner sig ofta i chocktillstånd, vilket ställer speciella krav.

Utbildning

Upplärning kan ske på arbetsplatsen. De större byråerna har regelbundna internutbildningar som sker efter det att man blivit anställd.

Det finns även utbildning till Begravningsentreprenör inom Yrkeshögskolan och för tillfället anordnas en utbildning av studieförbundet Sensus i Göteborg.

För att en begravningsbyrå ska få bli auktoriserad av Sveriges Begravningsbyråers Förbund krävs bland annat att minst en person på byrån genomgått ett utbildningsprogram bestående av fyra interna kurser.

En lämplig bakgrund för yrket kan vara arbete inom sjukvården. Körkort är meriterande men kan också vara ett krav.

Framtidsutsikter

Många begravningsbyråer är familjeföretag som ofta går i arv. Personalomsättningen är ganska låg. Marknaden kan ses på vissa håll i Sverige som överetablerad och nyrekryteringen kan vara liten.

Nyttiga länkar
www.begravningar.se
www.efterlevandeguiden.se