Begravningsrådgivare

Begravningsrådgivare

Begravningsentreprenören är den som äger och driver begravningsbyrån.

Begravningsrådgivaren är den person som är mest inriktad på att hålla i kontakten med kunderna, alltså de anhöriga till den som har avlidit.

Begravningsrepresentanten är den som är med på begravningsceremonin och förbereder ceremonilokalen med blommor, programkort osv och hälsar gästerna välkomna samt hjälper till vid avskedet och visar hur gravsättningen ska gå till.

Och chauffören är den som sköter hämtningen och de olika transporterna av den döde och kanske också sveper/tar på kläder och kistlägger den döde.

I praktiken är dock oftast en och samma person ansvarig för alla de olika arbetsuppgiterna, särskilt på de mindre begravningsbyråerna ute i landet.
I storstäderna förekommer det ofta att en begravningsbyrå anlitar ett särskilt transportföretag som sköter hanteringen av den avlidnes kropp.

För mer information var god se SBF´s (Sveriges Begravningsbyråers Förbund) hemsida.

I arbetet inom begravningsbranschen möter man många olika sorters människor och det är viktigt att ha förmågan att lyssna och samarbeta. Många av de människor man möter är i djup sorg, och kan också befinna i chocktillstånd, vilket ställer speciellt höga krav på att kunna bland annat visa empati.

Utbildning

Upplärning kan ske på arbetsplatsen. De större byråerna har regelbundna internutbildningar som sker efter det att man blivit anställd.

Utbildning till Begravningsrådgivare kan finnas inom yrkeshögskoIan och för tillfället anordnas en sådan utbildning av studieförbundet Sensus i Göteborg.

För att en begravningsbyrå ska få bli auktoriserad av Sveriges Begravningsbyråers Förbund krävs bland annat att minst en person på byrån genomgått ett utbildningsprogram bestående av fyra interna kurser.

En lämplig bakgrund för yrket kan vara arbete inom sjukvården. Körkort är meriterande men kan också vara ett krav.

Framtidsutsikter

Många begravningsbyråer är familjeföretag som ofta går i arv. Personalomsättningen är ganska låg. Marknaden kan anses på vissa håll i Sverige som överetablerad och nyrekryteringen kan vara liten.

Nyttiga länkar
www.begravningar.se
www.efterlevandeguiden.se