Obduktionstekniker

Obduktionstekniker

Obduktioner av avlidna personer innebär att kroppar öppnas och undersöks. Det finns två olika varianter: klinisk och rättsmedicinsk. Utförandet av obduktioner regleras av obduktionslagen.

Obduktionstekniker, som också kan kallas för obduktionsbiträde eller för obduktionsassistent, arbetar på bårhus, sjukhus och andra institutioner och ansvarar för avlidnas kroppar. De utför också det praktiska arbetet vid obduktioner. Obduktionstekniker ska också vara ett stöd för anhöriga när de tar avsked från den avlidne.

En obduktionsteknikers huvudsakliga arbetsplatser är bårhuset, där de avlidna förvaras och patologen, den avdelning på sjukhuset där obduktioner och iordningställande av kropparna sker. Hur många olika arbetsuppgifter en obduktionstekniker har beror på om man arbetar på en större institution eller på ett mindre sjukhus.

Obduktionsteknikern förbereder obduktionen genom att öppna kroppen samt ta ut och dissekera organen. Han eller hon kan tillsammans med patologen delta i bedömningsarbetet. När arbetet är klart återställs kroppen och snitten sys igen. Som obduktionstekniker ska man även vara ett stöd för anhöriga som har mist en närstående. Man förbereder den avlidne inför de anhörigas avsked i det så kallade avskedsrummet som finns på bårhuset.

Rättsmedicinsk assistent kallas man för om man arbetar vid den rättsmedicinska avdelningen. Som rättsmedicinsk assistent arbetar du huvudsakligen med att förbereda och assistera vid rättsmedicinska obduktioner, iordningsställa avlidna, hantera prover samt medverka i den rättsmedicinska avdelningens bårhusverksamhet. Hen har kontakt med begravningsentreprenörer och anhöriga. Att bidra till vävnadsdonationsverksamheten som bedrivs på avdelningen ingår också i arbetsuppgifterna. Administrativa arbetsuppgifter som t.ex. registrering av ärenden, kontakter med polis, vårdgivare och begravningsbyråer samt journalinhämtningar och utredningar kan ingå i arbetet.

Utbildning

En möjlighet att bli obduktionstekniker kan vara att bli upplärd på arbetsplatsen. En undersköterskeutbildning kan då vara en bra grund.
Utbildning till Obduktionstekniker kan finnas inom yrkeshögskolan men är man utbildad undersköterska och har flera års erfarenhet av arbete i sjukvården, finns det möjlighet att bli upplärd på arbetsplatsen. Utbildning till Undersköterska finns på gymnasieskolans Vård- och omsorgsprogrammet och på vuxenutbildningen (Komvux).

Nyttiga länkar
www.vardhandboken.se/Obduktion-rutiner-och-beslut
www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar - Lag (1995:832) om obduktion m.m.
www.socialstyrelsen.se  - Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kliniska obduktioner m.m.

3 liknande yrke(n)