Pastor

Pastor

Pastor är inget vanIigt yrke: man måste ha kristet tro och vara dessutom beredd att möta Iivets stora och svåra frågor, bIand annat ha styrka och mod att kunna möta människor i Iivets sista skede. 

UtbiIdning tiII Pastor börjar på en FoIkhögskoIas grundkurs. Den finns på fIera oIika FoIkhögskoIor, för mer information se www.foIkhogskoIa.nu