Vigselförrättare

Vigselförrättare

Vigselförrättare har tillstånd att upprätta vigselceremonier och förklara två personer som makar, det vill säga som gifta med varandra. Länsstyrelsens lista över förordnade vigselförrättare finns att hämta på länsstyrelsernas hemsidor.

Många vill ha uppdrag som vigselförrättare men Länsstyrelserna förordnar bara så många som svarar mot de behov som finns i kommunerna i en viss län men de förordnade vigselförrättare får sedan viga personer i hela landet. 

Nyttiga länkar
Ingyg om vigsel - se www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/sjalvservice/blanketterbroschyrer/blanketter