Kyrkomusiker / Kantor

Kyrkomusiker / Kantor

Kyrkomusikern leder musiklivet i församlingen. Arbetet kräver att man är utåtriktad och tycker om att samla människor kring musik och kyrkans budskap.

Kyrkomusikerns främsta instrument är orgeln, men de behöver också vara duktiga pianister. Kyrkomusiker spelar och leder församlingssången vid kyrkans olika aktiviteter - gudstjänster, dop, konfirmationer, vigslar och begravningar. De väljer psalmer och annan musik, ofta i samarbete med prästen och med brudpar eller anhöriga.

Som kyrkomusiker leder man också kyrkans körer, ofta både barn-, ungdoms- och vuxenkörer. Många kyrkomusiker ger lektioner i piano- och orgelspel.

Utbildning till kantor kan finnas inom yrkeshögskola.

Nyttiga länkar
www.mhm.lu.se/utbildning - info om kandidatprogram i Komposition & Arrangering på Mah, högskolan i Malmö.

2 liknande yrke(n)