Kyrkvaktmästare

Kyrkvaktmästare

För att arbeta som kyrkvaktmästare krävs det att man är noggrann och har sinne för ordning. Det är även viktigt att vara serviceinriktad och ha förståelse och respekt för att många av de människor som man kommer i kontakt med kan ha olika sinnesstämmningar.

Arbetet som kyrkvaktmästare kan vara väldigt varierande beroende på var i landet man arbetar och storleken på församlingen. I större församlingar är arbetet mer administrativt inriktat och man arbetar då mycket med att svara i telefon, hantera post, hjälpa människor som släktforskar och så vidare. Vid dessa större församlingar finns det ofta en eller flera kyrkvakter som sköter den mer praktiska skötseln av kyrkan. Men kyrkvaktmästaren är även delaktig i detta arbete, men inte i samma utsträckning som i en mindre församling.